Lesvormen

Privé-les
Wanneer U privé-les wilt, kunt U kiezen uit: 30 minuten per week of 45 minuten per 2 weken.

Voor kinderen is 30 minuten per week, over het algemeen, voldoende omdat anders op den duur de aandacht verslapt. Ook met kinderen hebben we een ruime, goede ervaring. Tijdens een privé-les is alle aandacht voor de leerling en kan er op elk onderdeel worden ingegaan.

Voor volwassenen is doorgaans 45 minuten per 2 weken de beste oplossing. Uiteraard hangt de keuze van uw eigen idee en beschikbare tijd af.

Bekijk de kosten voor privé-les hier.

Duo-les
Gitaarles aan twee personen tegelijk. Hierbij gaan we er vanuit dat de leerlingen al hebben besloten samen les te willen nemen. Dit kan bijvoorbeeld zijn met een vriend/vriendin, moeder/dochter of vader/zoon.Samenspelen is niet alleen leuk, je kunt ook wat leren van degene waar je mee samenspeelt

Ook is het mogelijk dat twee gitaristen uit een band samen op les komen om partijen uit te zoeken, samen te stellen of van niveau te verhogen. Omdat het storend kan zijn wanneer een van de twee leerlingen even niet kan spelen of juist wel speelt en er aan de ander iets wordt uitgelegd, is tijdens Duo-les steeds de mogelijkheid aanwezig dat een van beiden zich in een aparte kamer kan terugtrekken om e.e.a. door te nemen.

Bekijk de kosten voor duo-les hier.

Proef-les
De eerste les is een kennismaking/proefles waar u niets voor hoeft te betalen. Met deze proefles is het de bedoeling elkaar wat nader te leren kennen omdat onze ervaring is dat leraar en leerling bij de Gitaarpraktijk over het algemeen een aantal jaren met elkaar doorbrengen.

Als U geintreseerd bent of informatie wilt aanvragen kan dat hier.