Speciale gitaarlessen voor kinderen van ongeveer 7 tot 10 jaar.

Wanneer?
Rond januari 2009 is de Gitaarpraktijk begonnen met het geven van priv gitaarles voor kinderen in de leeftijdsgroep van ongeveer 7 tot 10 jaar. Deze gitaarlessen dragen het karakter van muzikale vorming en zijn voor de kinderen een eerste kennismaking met de grondbeginselen van muziek en de gitaar, zoals gehoor, gevoel voor melodie, ritme en maat.

Waarom?
Omdat, na jaren van lesgeven en observatie, de indruk is dat voor kinderen veel is gebaseerd op prestatie en te weinig wordt gedaan aan ontwikkeling van intuitie en gevoel. Bij de Gitaarpraktijk zijn we van mening dat muziek gevoel en intuitie s en willen daarin graag een aanvulling zijn, en een bijdrage leveren aan deze ontwikkeling.

Hoe zien de lessen er uit?
De lessen vinden 1x per week plaats en zijn speciaal voor deze doelgroep samengesteld en mede gerelateerd aan populaire kinderliedjes en liedjes die op school en in de klas worden gezongen. Hierdoor ontdekt de leerling herkenning, wordt er sneller meegezongen en het liedje, tijdens de les, beter opgenomen.

Doordat de lessen op speelse wijze zijn samengesteld en worden gedoceerd, komt de leerling op een ontspannen manier in aanraking met de gitaar/muziek waarbij plezier een heel belangrijke rol speelt. Deze wijze van lesgeven zorgt voor een goede muzikale vorming. Tijdens de les worden blaadjes met leerstof en oefeningen uitgedeeld en uiteraard vinden de lessen plaats op basis van aandacht en gevoel.

Educatief
Naast het plezier, is het educatieve aspect eveneens van belang. Voor de toekomst is het voor het kind essentieel dat het in een vroeg stadium in aanraking komt met gevoel en intuitie en beide leert ervaren, waardoor het later de balans sneller weet te vinden.

Muziek zorgt voor ontspanning en muziek biedt plezier. Maar muziek is meer: het maakt k slim. Tot die conclusie kwam de Duitse wetenschapper Hans Gnther Bastian nadat hij zes jaar lang het muziekonderwijs op de basisschool had bekeken. Muziekonderwijs stimuleert de intelligentie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, zegt de hoogleraar muziekpedagogiek aan de Goethe-Universiteit in Frankfurt.

Kinderen die enkele jaren uitgebreid muziekles hebben gehad hebben een hoger IQ dan kinderen zonder muzikale vorming. Door zelf muziek te maken worden vooral het abstract en analytisch denken bij kinderen sterk verbeterd. Bovendien versterkt gezamenlijk musiceren het groepsgevoel en de discipline van kinderen.

Geen gitaar?
Wanneer er geen gitaar beschikbaar is, dan leent de Gitaarpraktijk hiervoor speciale kindergitaren uit. (Zie verder onder Lessen / Prijzen, Huur Gitaar)

Hoe lang, Hoe vaak en Wat kost het?
Duur van de les: 30 minuten
Frequentie: 1 x per week
Kosten: 70,00 per maand.

Voor verdere informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij onze contactinformatie.